Stendörren Fastigheter AB Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm Epost: info@stendorren.se Tel +46 (0)8-518 331 00. Öppettider. Mån-tors kl 8.30-16.30, Fre kl 8.30-15.00 Lunchstängt kl 12.00-13.00

6766

I dagarna är han aktuell med en försäljning av ett av sina fastighetsbyggen, Stendörren, som hyr ut kontors- och lagerlokaler. Private Equity-bolaget EQT har betalat nästan en miljard kronor för Mikael Anderssons och hans kompanjoners aktier och har erbjudit övriga aktieägare samma pris.

Vi finns i områden som bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen och Eskilstuna. I dagarna är han aktuell med en försäljning av ett av sina fastighetsbyggen, Stendörren, som hyr ut kontors- och lagerlokaler. Private Equity-bolaget EQT har betalat nästan en miljard kronor för Mikael Anderssons och hans kompanjoners aktier och har erbjudit övriga aktieägare samma pris. En av aktieägarna som å andra sida har ökat sitt innehav ich som numer är bolagets näst största ägare är Länsförsäkringar fonder som nu äger 15,8 procent av kapitalet och 8,8 procent av rösterna i Stendörren. Rådgivare vid erbjudandet var DNB Markets och Danske Bank som agerade som finansiella- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT. STENDÖRREN: BOLAGSJURIST CAROLINE GEBAUER SÅLT 10.000 AKTIER. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Caroline Gebauer, som är bolagsjurist på Stendörren, sålde den 9 juni 10.000 B-aktier i fastighetsbolaget till ett pris om 116 kronor per aktie.

  1. Ekologisk mjolkproduktion
  2. Mindustry tech tree

nr. Stendörren Fastigheter välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra  erbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), organisationsnummer Aktieägare i Stendörren vars aktier är direktregistre. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr.

AKTIEÄGARE A-Aktier B-aktier ANDEL AV AKTIER ANDEL AV RÖSTER Kvalitena AB (publ) 1 500 000 3 133 389 16,46 % 35,80 % FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 500 000 100 000 2,13 % 10,07 % K. Pousette Styrelseordförande i Stendörren 865 219 3,07 % 1,71 % H. LYCKETORP 693 550 2,46 % 1,37 % s. lieberman Styrelseledamot i Stendörren 564 615 2,01 % 1,11 % TotalT 2 000 000 5 356 773 …

Vitec integrerades också för att de skulle kunna hantera lediga lokaler. STENDÖRREN FASTIGHETER AB Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB, org.nr 556825-4741, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2015, kl.

Stendörren aktieägare

Pressmeddelande 29 november 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ):s ("Stendörren" eller "Bolaget") oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande.

Stendörren aktieägare

Rätt att delta i Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 20 maj 2020. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Disposition avseende Bolagets resultat Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 januari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 januari 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar kommittén enhälligt Stendörrens aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Kommittén tycker dock att det är positivt för bolaget att en välkänd investerare som EQT Real Estate blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin tillgång till nätverk, kapital och kompetens." Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 januari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 januari 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma Aktieägare Stendörren Fastigheter* A-aktier B-aktier Antal aktier Andel av röster, % Kvalitena AB 2 500 000 9 729 280 12 229 280 83,6% Länsförsäkringar Fastighetsfond 625 000 625 000 1,5% JN Marketing AB 614 794 614 794 1,5% Frasdale International B.V 534 700 534 700 1,3% Fredrik Brodin 514 615 514 615 1,2% Hans Lycketorp 514 615 514 615 Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this website, you are agreeing to our Cookie Policy. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 037 049 2 970 885 3 134 217 Innehav utan bestämmande inflytande 162 935 119 299 159 780 Summa eget kapital 3 199 984 3 090 184 3 293 997 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 3 149 279 1 603 304 3 111 286 Finansiella derivat - 10 909 Bolaget har också ett ansvar gentemot sina aktieägare, anställda och samhället att minimera risken för smittspridning av covid-19. According to the published notice, the annual general meeting in the Company shall occur on Thursday 23 April 2020 at 16.00, Helio - T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm (the "AGM").
Brittisk valuta

Stendörren aktieägare

Stendörren  Försäljningen kommer att ske till samma villkor som EQT Real Estates bud till samtliga aktieägare i Stendörren.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, … Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr.
Kronologisk rekkefølge

Stendörren aktieägare transportstyrelsen betala felparkering
olof ruin socialdemokrat
nar far man satta pa sommardack
olika bla nyanser
borlänge turistbyrå hemsida
systembolaget marknadsföring

Försäljningen kommer att ske till samma villkor som EQT Real Estates bud till samtliga aktieägare i Stendörren. ”Efter att, för drygt fyra år sedan 

16 mar 2021 Samtliga Tessins nuvarande och tillkommande aktieägare kommer också som SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, Sagax och Stendörren.”. Övriga revisorsuppdrag är Arlandastad Holding, Estea, Forsmark Kraftgrupp, Järntorget Byggintressenter, Stendörren Fastigheter och Stockholmshem. 4 nov 2018 ende aktierna i Stendörren Fastigheter AB till aktieägare med hemvist i Australien , Hong- kong, Kina, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz  19 jan 2021 Att vi dessutom kan välkomna en fantastisk Entreprenör som Aktieägare, Conny Ryk, känns extra kul. Conny är en selfmaid entreprenör som  4 dec 2017 Martin Fredriksson kommer kvarstå både som aktieägare och som de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter. Stendörrens aktie.

[3] Stendörren Real Estate lämnade ett kontant offentligt uppköpserbjudande den 27 november 2018 med ett vederlag för varje A- och B-aktie uppgående till 100,25 kronor kontant justerat för eventuell utdelning eller annan värdeöverföring till A- och B-aktieägarna som genomförs innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 0,56

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020, klockan 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm. Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Stendörren Fastigheter AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Här hittar du information om ägare och  Den 27/11 offentliggjorde EQT Real Estate ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren och vid utgången av året kontrollerar EQT Real Estate 57  STENDÖRRENS AKTIE OCH ÄGARE. Stendörren är ett fastighetsbolag med ett börsvärde vid utgången av 2018 om 2 816 miljoner kronor.