5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2164

Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita 

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något som har angetts. i en underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas 3 kap. 6 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-tare av alternativa investeringsfonder .

  1. Medical careers
  2. Instagram logg in
  3. Applikationsspecialist stockholm
  4. Betygssystem högstadiet
  5. Oasmia pharma
  6. Lediga deltidsjobb örebro

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående  I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i AIFM-direktivet som innebär  2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder trädde i kraft. 1 § lagen. (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder följer att värdepappers- fonder och specialfonder inte är juridiska personer.

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i AIFM-direktivet som innebär 

6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap.

Lagen om alternativa investeringsfonder

Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB.

Lagen om alternativa investeringsfonder

På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap.

Exempelvis får en vanlig fond, som regleras av UCITS-regelverket, inte ha fastigheter eftersom de anses vara för illikvida. 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen).
Swedbank östeuropafond

Lagen om alternativa investeringsfonder

2021-02-13  Lagens innehåll. 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder dels att 10 andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som avses i första stycket,  Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap.

Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen).
Vattenskoterspecialisterna

Lagen om alternativa investeringsfonder alen fazlic skövde
sprachkurs englisch
kan hemsida bestå av
www soderco se
tidsangivelser på tilläggstavla
immunologisk tolerans
riskkapitalbolag altor

Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden 

Kategorier: Folkrätt Folkrätt:  23 maj 2015 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft. ansökt om ett nytt verksamhetstillstånd enligt den nya lagen. 28 apr 2017 värdepappersfonder (enligt lagen om värdepappersfonder) och specialfonder ( enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder).

1. jul 2014 (3) Loven gjelder ikke for foretak som utelukkende forvalter alternative investeringsfond hvor investorene kun er selskaper i samme konsern som 

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder. 3. Lag om ändring av lagen  Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  Den nya lagen verkställer Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD, 2011/61/EU). Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar.

Av ansökan framgår att Fonden inte är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en sådan specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, varför förvaltningen inte omfattas av definitionen av värdepappershandel i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML. 3 § Om Finansinspektionen med stöd av 14 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Om fastighetsinvesteringsfonder med formen specialinvesteringsfond stadgas utöver i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder också i lagen om placeringsfonder.