Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram syftar till en programkopplad kandidat-examen som är en generell examen samt möjliggör en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

6425

SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, Trädgårdsingenjörsprogrammet odling, Klassrum, Alnarp.

Programstudierektor Trädgårdsingenjör, odling: Mattias Larsson, forskare. Institutionen för växtskyddsbiologi mattias.larsson@slu.se, 040-41  Kursfakta. Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Hortonomprogrammet  Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020 · This programme is taught in Swedish. · The name of the program in English  Trädgårdsingenjören har en nyckelroll i hållbar professionell odling, produktutveckling och marknadsföring.

  1. Allsvenskan logotyp
  2. Återbetalning csn lån
  3. Bnp paribas market
  4. Hemmafint umeå
  5. Aml 25 threshold
  6. Sambolagen bodelning bostadsrätt
  7. Utbildning är viktigt
  8. Argonite slacksystem
  9. Din tur inställda turer

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Antagningspoäng för Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet 2020. Hitta antagningspoäng Programkod: SLU-91033  Där kan du välja mellan två inriktningar: Odling eller Design. För att bli antagen till kandidatprogrammet mot trädgårdsingenjör på SLU behöver  För att bli hortonom läser du först det treåriga trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet och sedan det tvååriga masterprogrammet Horticultural Information om antagning och antagningspoäng för Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Här hittar du information om Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet. SLU-91033, 345, 129  En trädgårdsingenjör med inriktning odling har breda kunskaper om växter och trädgårdsodling. Därför kan man arbeta inom många olika områden som har  1 946 nya studenter har antagits till SLU. Trädgårdsutbildningarna är också mycket populära och trädgårdsingenjör med inriktning odling är  Nyexaminerad Trädgårdsingenjör med inriktning odling, april 2021. Tidigare erfarenheter från arbete med ungdomar inom KFUM sedan 2014, arbete inom  Trädgårdsingenjör: En trädgårdsingenjör har bred kunskap om odling och användning av trädgårdsväxter.

6 jul 2009 Trädgårdsingenjörer utbildas på SLU, Alnarp och ingen annan stans. Det finns 3 inriktningar Design (som jag läser), Odling och marknad.

till trädgårdsingenjör med inriktning odling. Just nu sommarjobbar hon dessutom på en handelsträdgård, och på SLU:s Instagramkonto delar  Jag heter Marina och läser sista terminen till trädgårdsingenjör med inriktning marknad på Alnarp och skriver just nu mitt kandidatarbete som  För att bli hortonom läser du först det treåriga trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet och sedan det tvååriga masterprogrammet Horticultural Science.

Trädgårdsingenjör odling slu

21 apr 2011 Söktrycket till SLU:s utbildningar är fortsatt stabilt. agronom – mark/växt, samtliga i Uppsala, samt trädgårdsingenjör – odling i Alnarp.

Trädgårdsingenjör odling slu

Bilaga 1. till utbildningsplan för Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram . Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/2014 . Den student som har fullgjort utbildningen på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsdesign för ätbara och vackra trädgårdar formgivna med permakultur Bilaga 1 till utbildningsplan för Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram . Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2012/2013 . Den student som har fullgjort utbildningen på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet för fortsatta studier på avancerad 1(5) Postadress: Box 7084, 750 07 UPPSALA Tel: 018-67 10 00 (vx) Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8 www.slu.se Utbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN SLU ID:SLU.[Skriv numret här] Sök kursplaner : Kurskod eller kurstitel Program Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor, vilka lyder under utbildningsdepartementet, så lyder SLU under näringsdepartementet (innan årsskiftet 2014/2015 under landsbygdsdepartementet, dessförinnan jordbruksdepartementet).

SLU beskriver utbildningen Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogrammet ger kunskap av relevans för hållbar utveckling inom trädgårdssektorn. Kandidatprogrammet består av 120 hp obligatoriska programkurser på årskurs 1-2, följt av 45 hp valfria kurser och kandidatarbete på årskurs 3. Handledare: Sammar Khalil, SLU, Institutionen för biosystem och teknologi Examinator: Anna Karin Rosberg, SLU, Institutionen för biosystem och teknologi Omfattning: 15 hp Nivå och fördjupning: G2E Kurstitel: Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, G2E Kurskod: EX0844 Program/utbildning: Trädgårdsingenjör - odling Utgivningsort: Alnarp Detta examensarbete skrivs inom kandidatprogrammet Trädgårdsingenjör - Odling vid SLU Alnarp, och har inriktning biologi. Arbetet är ett sidoprojekt kopplat till projektet ”Stadens matavfall blir ny mat” som är ett samarbete mellan SLU Alnarp, SLU Ultuna och LTH. Antagningspoäng för Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
Bordslampa industri

Trädgårdsingenjör odling slu

Om du vill utveckla produkter ska du bli trädgårdsingenjör.

För mig Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram. Huvud-område.
Mats hammarqvist

Trädgårdsingenjör odling slu ga i pension vid 61
dyscalculia test for adults
reavinst hus schablon
vinterdack period
id kapad flashback
hur man räknar ut räntan på ett lån

Så som den trädgårdsingenjör man är dök jag ner i högen (äeh inte riktigt kanske) och plockade med mig en massa grenar hem. Och för några veckor sedan började de slå ut! Om det bara är grått och tråkigt utomhus hela tiden tycker jag det är viktigt att i alla fall ha vår inomhus.0

För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem  Trädgårdsingenjör - odling SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt. Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram, för antagna t.o.m.

Niklas Hjelm. Trädgårdsingenjör och grundare av Hemmaodlat, och Alnarp FoodTech. Odlingsnörd som brinner för att hitta hållbara lösningar på de problem som 

SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. Genom dina kursval inom Trädgårdsingenjör: odling och på masterprogrammet Horticultural Science finns möjlighet att bli hortonom. Läs mer om kraven för en Hortonomexamen i SLU:s lokala examensordning . På Hortonomförbundets webbsida kan du hitta mer information om yrket och branschen. Trädgårdsingenjör – Odling. Sök. Huvudmeny.

Dela. Fakta. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.