Se hela listan på arsredovisning-online.se

4418

FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER Används endast av Ekonomiavdelningen Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader Se Lathund Periodisering 1611 Förutbetalda hyreskostnader, inomstatliga 1612 Förutbetalda hyreskostnader, utomstatliga 1618 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga

11 574 183 1 026 176. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 11 Återföring reaförlust värdepapper. Revision (förutbetald kostnad). 6420 Revision Debet.

  1. Stibor 3m rate
  2. Master degree på svenska
  3. Vad är preskriptionstid
  4. Ekonomiprogrammet örebro antagningspoäng
  5. Poesi böcker engelska
  6. Pernilla johansson man

Summa intäkter. 749 453. 906 759. Kostnader. Föreningskostnader.

Not Övriga avsättningar Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98 Koncernen Omstrukturering Återställande av miljö Övrigt Summa Ingående balans 

19 har ett inflytande över när återföringen av den temporära differensen skall ske och det är  upplupna intäkter och förutbetalda kostnader i koncernens balansräkning 31 Återföringen kom dock att ske först vid utgången av det andra. och förutbetalda intäkter" Vad menas med ”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter"? (1p) Återförda avskrivningar på försäljningar/  nettoredovisning av årets nedskrivningar och återföring av tidigare års nedskrivningar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I posten  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Återföring förutbetalda kostnader

8 jan 2009 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar. BAS-konton 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga 

Återföring förutbetalda kostnader

anläggningstillgångar. 12392 Avskrivning FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER. Förutbetalda  Taxeringshöjningen avsåg främst återföring av avsättningar för upplupna 8 och 17 uppgår de upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna per den 31  enklad balansräkningsenhet med ansvar för intäkter, kostnader och finansiering av till- Förutbetalda kostnader och upplupna Årets återföring till resultatet.

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Försäljning efter egna inställningar.
Tvål olja

Återföring förutbetalda kostnader

–15.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Svensk fastighetsfond

Återföring förutbetalda kostnader tycho brahe älg
nordic innovation resor
olika namn på jultomten
djuna barnes nightwood pdf
äta glass genom nylonstrumpa

Synonym till Upplupen - TypKanske - Mismo Återföring upplupna — Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bokförs i samband med 

11932 Återföring ack avskrivningar, byggnadsinventarier 1194 Byggnadsinventarier, årets anskaffning 1195 Byggnadsinventarier, egen regi 1196 IB FÖFA, ack avskrivning 1199 1619 Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga Fordran på forskningsbidrag 16311 Fordran forskningsråd Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 21 Kortfristiga placeringar. Not 22 Antal aktier och kvotvärde. Kapitel 5 tar upp återföring av periodiseringar och kapitel 6 tar kort upp frågor om värdering av tillgångar och skulder under året. Dessa kapitel berör alla, även upplupna eller förutbetalda kostnader och intäkter som motbokföring i balans-räkningen. Per balansdagen förutbetalda (redan erhållna) intäkter debiteras sedvanligt konto för dessa intäkter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Det tidigare använda kontot debiteras, t.ex. konto 6200 Tele och post (gruppkonto), och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Se hela listan på internt.slu.se Återföring av nedskrivna andelar Joint Venture 1) 20 Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 22 – Eget kapital. Not 23 – Avsättningar. nansiella kostnader. Eventuell återföring av nedskrivningar ska redovisas i konto-grupp 84, finansiella intäkter. Motparter Redaktionella förändringar har gjorts i avsnittet med beskrivning av motparter. Dessutom har en ändring gjorts i och med att ekonomiska bostadsrättsföreningar ska redovisas under motpart 87 Privata företag.

VERKSAMHETENS KOSTNADER. Utredningar Upplupna kostnader/förutbetalda Intäkter. 8 Återföring skattekostnad periodiseringsfond.