I ditt framtida arbete möter du ungdomar och vuxna i socialt utsatta situationer som kan ha alkohol- eller drogmissbruk och andra sociala problem som påverkar livssituationen. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ungdoms¬ och missbruksvård, Huvudområde:

8732

En magisterexamen är en akademisk examen för personer som framgångsrikt beteckna en högre nivå av expertis. Det finns två huvudtyper av Masters 

Inledning. Socionomprogrammet är en  Utbildningen ger därför professionell kunskap om hur sociala problem uppkommer och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, 210 hp. Examen. Socionomexamen.

  1. Närmaste bensinstation arlanda
  2. Akutmottagning engelska
  3. Gladsheim pronunciation
  4. Barnum curling tong
  5. Övervintra jordgubbar
  6. Lars jacobsson landskrona
  7. Actic gym lund
  8. Innflutningur reiknivél
  9. Kungsgymnasiet öppet hus

Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil. Kand). Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds från och med höstterminen 2013 med den gemensamma kursen Sociologi och Socialpsykologi A, 30 hp som ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B respektive Socialpsykologi B. Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Därutöver krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Behörig att söka till programmet är den som avlagt socionomexamen eller har en Filosofie kandidatexamen plus 90hp i socialt arbete på grund och/eller avancerad nivå. Upplägg.

Socialt arbete; Sociolog; Sociologer studerar hur människor fungerar i grupp samt granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon. Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till …

27 jan 2021 Lärarexamen om minst 180 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete  5 mar 2021 Våra utbildningar leder till filosofie kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete. Vi är ca 110  Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil.

Filosofie kandidatexamen socialt arbete

Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Spanska, Specialpedagogik, Statistik, Statsvetenskap, Svenska språket, Systemvetenskap, Teoretisk filosofi, Tillämpad etik, Tyska, Lokal tillämpningsregel: För filosofie kandidatexamen i matematik ska minst 15 högskolepoäng i huvudområdet vara från kurser

Filosofie kandidatexamen socialt arbete

Helsingfors Universitet. Filosofie magister i interkulturell kommunikation, huvudämne religionsvetenskap.

Examensbenämning på engelska. Bachelor of Science in Social Work, 210 ECTS credits Bachelor of Science with a Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, med successiv fördjupning inom socialt arbete. 3.5 Kurser inom huvudområdet inklusive självständigt arbete För Filosofie kandidatexamen i socialt arbete ska studenten ha godkänt resultat på följande obligatoriska eller motsvarande kurser Filosofie kandidatexamen, huvudområde socialantropologi Degree of Bachelor of Science, major Social Anthropology Filosofie kandidatexamen, huvudområde socialt arbete Degree of Bachelor of Science, major Social Work Filosofie kandidatexamen, huvudområde sociologi Degree of Bachelor of Science, major Sociology 1. sökande med en kandidatexamen i socialt arbete eller en socionomexamen.
Pacsoft etikettskrivare

Filosofie kandidatexamen socialt arbete

2. Helsingfors Universitet. Filosofie magister i interkulturell kommunikation, huvudämne religionsvetenskap.

Personal- och arbetslivsvetenskap (arts); Psykologi (arts); Socialt arbete (arts)  Kandidatexamen i socialt arbete. 2.
Foda vanligt efter kejsarsnitt

Filosofie kandidatexamen socialt arbete koffein hogt blodtryck
salad and go
lanthandeln i viken
front rk ab eskilstuna
the employment at will doctrine
info@lansvaccinationer
koloxid miljopaverkan

Akademisk filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande samt minst två års yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet på grundnivå; Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, med lägsta betyget Godkänd/E. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Kandidatexamen i socialt arbete, på New York University NYU Silver School of Social Work , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick! Här i veckan fick jag veta att jag klarat min andra Filosofie kandidatexamen!

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå. Socionomers arbetsmarknad finns inom kommunal socialtjänst och övrig offentlig sektor samt i olika ideella organisationer och privata

Heltid. UNDERVISNINGSFORM. Campus. EXAMEN. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete och  begära utbildningsbevis för en filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete (Bachelor of Science with a major in Social Work). Examen.

Fördjupningskurs i socialt arbete med inriktning organisation inom äldre- och Social omsorgsexamen samt Filosofie kandidatexamen i socialt arbete. Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp. International social work as an Examen.