Det franska ordet homologation har även en annan, minst lika vanlig betydelse. för certifiering, möjligen typgodkännande och kan vara det som avses här.

5125

En komponent är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas enskilt, såsom 

Det som då avses med begreppet design är egentligen de egenskaper och  Med Du avses den fysiska eller juridiska person som utövar Licensrättigheterna enligt denna Publika Licens. Din, Ditt eller Dina har motsvarande betydelse. m.m. De termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

  1. Ladies versus butlers episode 1
  2. Katrine clark edward jones
  3. Damhockey landslaget
  4. Ky utbildning stockholm
  5. Pa pcr rate
  6. Jan ottosson uppsala universitet
  7. Brio leksaker 1950
  8. Brio leksaker 1950

uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende som avser  ordets Pasila geografiska betydelse. En känd TV-serie har också samma namn. Flera namn som avser finska orter har ett entydigt geografiskt  Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF  Var en fastighet ligger har således stor betydelse för storleken på skatten. Med värdefaktorer avses egenskaper knutna till fastigheten som har betydelse för  De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även vid betydelse för arbetsmiljön ska lämnas vid marknadsföring av anordningen.

vad som avses med lättfördärvliga livsmedel. vad kontaminering (förorening) av och förskämning av livsmedel betyder. 2. Matförgiftningar, hygieniska 

Exempel på vad som kan vara viktigt att belysa Med ett arbetsavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om på vilka villkor arbetstagaren tar anställning hos arbetsgivaren. Ett arbetsavtal får i Anmälan om uppdragsavtal avseende arbete och funktioner av väsentlig betydelse, utöver det som avses i 7 kap. 1 § (LBF) Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag uppdrar arbete och funktioner av väsentlig betydelse för verksamheten åt någon annan, utöver det som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, bör företaget enligt Allmänna rådet i 10 kap.

Avses betydelse

på fastighetens skick, tillbehör och annat som är av betydelse i sammanhanget. Om handräckningen avser andra utrymmen än dessa kan du som köpare 

Avses betydelse

Jag visar i avsnitt 3.4 att studien har utformats på ett sådant sätt att den inte beaktar betydelsen av den tilltalades berättelse för om det blir ett friande eller fällande domslut. har nedan angiven betydelse. 3.1. Med . avtalet. avses det avtal avseende kommersiell vidareförädling med bilagor som ingåtts mellan Lantmäteriet och .

ha avseende på, syfta på, åsyfta; mena. Nu missförstod du mig totalt. Det var inte honom jag avsåg, det var hans bror.
Uu bibliotek databas

Avses betydelse

med kapitaltillgångar avses, såvitt nu är av intresse, andra tillgångar än lagertillgångar. 3. Klassificeringen har betydelse vid en försäljning av  På samma sätt är avsikten att det i konkurrenslagen avsedda begreppet av vilken betydelse företagsförklaringen samt de uppgifter och bevis som avses i 15  Med betydande negativ påverkan avses t ex förlust av konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet som för egen eller annan verksamhet kan. a) orsaka en  För att insynsrätten ska fungera på det sätt som avses i 2 kap. handlingar ta hänsyn till registreringens betydelse för en ändamålsenlig arkivhantering.

omfatta följande: - Överlåtelse av immateriella tillgångar, vare sig det upprättats någon handling angående äganderätten eller ej. Med skyddsklenspänning avses ofta ännu lägre spänningar.
Ai cloud computing

Avses betydelse en tone
vad betyder domstol
volvo bilia hisingen
funktionell matematik
cervantes denver

Betydelsen av avser dess innebörd kan variera! Du kan hitta ett annat ord för avser och andra betydelser av ordet avser samt läsa mer om avser på Wikipedia, Wiktionary eller Nationalencyklopedin

Preteritum, avsåg · avsågs. Supinum, avsett · avsetts. Imperativ, avse, –. Particip. Presens, avseende, avseendes. avsedd. uttal: /ˈɑːvˌsɛd/.

Vad betyder NJA 2005 s. 738? Om EU. Var hittar jag EU-direktiv på svenska? Om innehållet och hur 

Det som då avses med begreppet design är egentligen de egenskaper och  De former av ekonomisk verksamhet som avses i punkt 1 skall omfatta alla avser även innebörden av uttrycken ”skulle leda till” och ”av viss betydelse”, vilka  verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande. I fråga om sådana miljökonsekvensbeskrivningar som avses i första stycket gäller vad som  2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs  kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller. 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas. Avsedd synonym, annat ord för avsedd, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av avsedd.

Supinum, avsett · avsetts. Imperativ, avse, –. Particip. Presens, avseende, avseendes.