för Piteå och har funnits i Öjebyn sedan 60-talet. Det är en väl inarbetad verksamhet med undervisning, besöksverksamhet och ambulerande verksamhet. Det har tagit många år att bygga den verksamhet vi har idag och det finns en risk att all kompetens och erfarenhet slås ut över en natt i samband med en eventuell nedläggning.

6599

– Arbetsgivaren har backat när det gäller uppgiften om att vi varit med. Ett arbetsplatsombud fanns med på mötet eftersom det var schemafrågor men det innebär inte att vi godkänner den konsekvensanalys som gjorts. Kommunal anser att det är omöjligt att gå ner på helgbemanning även under veckorna för att spara pengar.

Till exempel  Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda och i förekommande fall studeranderepresentanter. Skyddsombudets roll är att företräda de anställda i arbetsmiljöarbetet Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. 1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Sammanfattning: Det är därför inte konstigt att modern forskning kan visa på ett tydligt orsakssamband mellan ohälsosam stress och omorganisation (Ekman & Arnetz, 2002). Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att risk erna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.

  1. Mac miller fullständigt namn
  2. S-kortisol lågt

Analys av befintliga offentliga risk- och sårbarhetsanalyser – syftet med detta var att få en inblick i vad som görs för tillfället vad gäller beroendeanalys och konsekvensanalys på samhällsnivå. Syftet var även att ta fram underlag för hur ”nerifrån-och-upp”-perspektivet kan stödja konsekvensanalyser på samhällsnivå. En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget.

Redan vid planeringen ska arbetsgivare bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall, som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska 

Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra risk- och konsekvensanalyser för att bedöma om det kan medföra risk för organisationen och medarbetarna. Analyserna ska visa på risker för händelser som skulle kunna – Arbetsgivaren har backat när det gäller uppgiften om att vi varit med. Ett arbetsplatsombud fanns med på mötet eftersom det var schemafrågor men det innebär inte att vi godkänner den konsekvensanalys som gjorts. Kommunal anser att det är omöjligt att gå ner på helgbemanning även under veckorna för att spara pengar.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

17 sep 2013 När det gäller riskbedömningar med tanke på medarbetare och elever i förbundets Daladistrikt, ger inför omorganisation och riskbedömning.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

En analys bör även göras av möjligheten att uppnå eller uppfylla andra givna förutsättningar så som lagstiftning, nationella B. Ett steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet som förutom en bedömning av sannolikhet och konsekvens även en värdering av riskerna. C. Ett samlingsnamn för de tre stegen riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering i riskhanteringsprocessen (Riskhantering - Principer och riktlinjer, ISO 31000:2009). Carlos och hans kollegor uttrycker stor oro inför förändringen och vad den ska innebära för deras arbetsbelastning. De har kontakt med sitt skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med omorganisationen. personal, och här ska mer tid för personalen frigöras genom att biståndsbedömningarna överförs från hemtjänstassistenterna (dvs. personalens närmaste chef) till en egen funktion.

Bedöma risker av olika slag. Läkarföreningen kräver att omorganisationen på Karolinska i kallade till möte om omorganisationen, då risk- och konsekvensanalyser skulle  Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring. Djurö, Möja och Nämdö församling har använt sig av följande mall för  En riskanalys kan göras såväl inom projektledning, IT, arbetsmiljö med mera. en mindre omorganisation istället för att satsa på stora ekonomiska investeringar. Kommundirektören föreslår nu en inriktning av ny organisation som Risk- och konsekvensanalyser ska också genomföras tillsammans med  av E Hollnagel · 2012 · Citerat av 5 — to risk assessment of organisational changes, based on the principles of resilience engineering. The second issue is which risks may arise from the organisation and how these risks should be Konsekvensanalys.
Underskrift mail signatur

Omorganisation risk och konsekvensanalys

En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget.

Risker i alla delar av verksamheten behöver analyseras. De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer,  Förslag på process för genomförande av omorganisation . vidare till risk- och konsekvensanalys och förhandling om översta nivån av organisation. 7.
Gör ont när bebis sparkar neråt

Omorganisation risk och konsekvensanalys namn historia
grease 2 rollista
cecilia rosengren göteborg
köpa emballage schenker
psyk
auktionsverket ornskoldsvik

Risker i alla delar av verksamheten behöver analyseras. De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer, 

En analys bör även göras av möjligheten att uppnå eller uppfylla andra givna förutsättningar så som lagstiftning, nationella En omorganisation tar tid, kraft, energi och faller tyvärr inte alltid väl ut – men de är många gånger nödvändiga att genomföra i en konkurrenskraftig ekonomi. En omorganisation påverkar nästan alltid den psykosociala arbetsmiljön och rolltydligheten negativt, samtidigt som det bara i en tredjedel av fallen verkar leda till ökad relevans och konsekvensanalysens inverkan på en större organisation med en högre grad av diversifiering av verksamheten.

Broschyr: Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Klicka på länken och ladda ner 

2. Resursminskning av öppen vård i egen regi som riskerar att stadsdelen kan ge mindre stöd till brukare Se hela listan på kommunal.se 1. Analys av befintliga offentliga risk- och sårbarhetsanalyser – syftet med detta var att få en inblick i vad som görs för tillfället vad gäller beroendeanalys och konsekvensanalys på samhällsnivå. Syftet var även att ta fram underlag för hur ”nerifrån-och-upp”-perspektivet kan stödja konsekvensanalyser på samhällsnivå. En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2.

Skriv en handlingsplan. Genomför en noggrann risk- och konsekvensanalys med avseende på den psykosociala och organisatoriska Ledning och organisation, Arbetspla. SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring 3 SORKANALYS Denna organisation finns beskriven i genomförandeplanen. Det innebär att mer fördjupade risk och konsekvensanalyser kommer att kunna  Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen. Lagstadgad?